Operační systém UNIX a jazyk C

Jan Brodský
Luděk Skočovský

SNTL Nakladatelství technické literatury Praha 1989, ISBN 80-03-00049-1

5. Programovací jazyk C


5.10 Výhledy jazyka C

Vývoj jazyka C již na Unixu nezávisí. V r. 1984 byl publikován první návrh ANSI standardu jazyka C [7]. Ze změn proti neoficiálnímu standardu [17] uvedeme ty nejdůležitější:

Jsou známa další rozšíření jazyka C. Jedním z nich je C++ [2], v němž je kladen důraz na silnější typovou kontrolu a datové abstrakce. Nejdůležitějším rozšířením je pojem třídy. Pro paralerní programování byla publikována dvě rozšíření, obě pod názvem Concurrent C. Jednodušší z nich vzniklo na univerzitě v Aachen [23], dřívější a složitější na univerzitě v Osace [25]. Obě se zaměřila na vzájemnou komunikaci a synchronizaci procesů, německá varianta využívá brány a zobecněné signály, japonská verze sdílené proměnné, monitory a zasílání zpráv.