Skočovský, logo     Luděk Skočovský
Je odborníkem na informační technologie. Je výtvarník.
Napsal několik odborných knih a textů, které zde zveřejňuje.
Píše i beletrii.
Také vydává knihy jiných autorů.
Píše a konzultuje software, vydává knihy. Maluje obrazy. Kontakt zde.

 
Publikace
Luděk Skočovský


 10I_01_I,
vlastním nákladem,
Brno 2022, ISBN 978-80-902612-6-6,

koupit
 
Luděk Skočovský


 Computer Science Enjoyer,
vlastním nákladem,
Brno 2006, ISBN 80-902612-1-3,

rozebráno
Luděk Skočovský


 Principy a problémy operačního systému UNIX,
druhé vydání vydal autor,
Brno 2008, ISBN 80-902612-5-6,
první vydání vydavatelství Science,
Veletiny 1993, ISBN 80-901475-0-X,
   
rozebráno
1.vydání - 1993
Luděk Skočovský  UNIX, POSIX, PLAN9,
vlastním nákladem,
Brno 1998/1999, ISBN 80-902612-0-5,
výtvarná a vydavatelská spolupráce Vladimír Kokolia,

rozebráno
Jan Brodský,
Luděk Skočovský
 Operační systém UNIX a jazyk C,
Státní nakladatelství technické literatury,
Praha 1989, ISBN 80-03-00049-1,
 
Disertační práce
Luděk Skočovský  Význam obrazu na konci psaného slova
obhájeno 3. října 2013 na FaVU VUT Brno
 
 
Kandidatura na děkana DIFA JAMU
 Programová koncepce
Hra s ohněm
 
 
Články
Luděk Skočovský
 Zánik psaného slova,
léto 2009,
jazyková korektura Daniela Veškrnová,
Luděk Skočovský Mozkový čip, rozhraní pro práci s počítačovou sítí,
léto 1999,
výtvarná spolupráce Vladimír Kokolia,
Luděk Skočovský Za pevnost ledové kry,
otištěno v časopise Computer Design č.1/99 ve zkrácené verzi,
jako jedna z reakcí na článek
L. Myšák: UNIX plující na ledové kře
téhož časopisu č. 6/98,
 
Beletrie
  Povídky (Lidská návštěva)