Skočovský, logo     Luděk Skočovský.
Je odborníkem na informační technologie
Napsal několik odborných knih a textů, které zde zveřejňuje.
Píše i beletrii.
Také vydává knihy jiných autorů.
Píše a konzultuje software, vydává knihy. Kontakt zde.

Kandidatura na děkana DIFA JAMU
 Programová koncepce
Hra s ohněm
 
Disertační práce
Luděk Skočovský  Význam obrazu na konci psaného slova
obhájeno 3. října 2013 na FaVU VUT Brno
 
Publikace
Luděk Skočovský


 Computer Science Enjoyer,
vlastním nákladem,
Brno 2006, ISBN 80-902612-1-3,
Luděk Skočovský


 Principy a problémy operačního systému UNIX,
druhé vydání vydal autor,
Brno 2008, ISBN 80-902612-5-6,
první vydání vydavatelství Science,
Veletiny 1993, ISBN 80-901475-0-X,
   1.vydání - 1993
Luděk Skočovský  UNIX, POSIX, PLAN9,
vlastním nákladem,
Brno 1998/1999, ISBN 80-902612-0-5,
výtvarná a vydavatelská spolupráce Vladimír Kokolia,
Jan Brodský,
Luděk Skočovský
 Operační systém UNIX a jazyk C,
Státní nakladatelství technické literatury,
Praha 1989, ISBN 80-03-00049-1,
 
Články
Luděk Skočovský
 Zánik psaného slova,
léto 2009,
jazyková korektura Daniela Veškrnová,
Luděk Skočovský Mozkový čip, rozhraní pro práci s počítačovou sítí,
léto 1999,
výtvarná spolupráce Vladimír Kokolia,
Luděk Skočovský Za pevnost ledové kry,
otištěno v časopise Computer Design č.1/99 ve zkrácené verzi,
jako jedna z reakcí na článek
L. Myšák: UNIX plující na ledové kře
téhož časopisu č. 6/98,
 
Beletrie
  Povídky (Lidská návštěva)